Privacyverklaring

Oak & Morrow (Oak & Morrow B.V.) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Oak & Morrow verwerkt.

Oak & Morrow verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat puntsgewijs beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken doordat u deze gegevens aan ons verstrekt via invulformulieren op onze website, dan wel op basis van eventuele geplaatste cookies.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Oak & Morrow uw persoonsgegevens.

Oak & Morrow verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 we analyseren uw browser/apparaat en apparaat type om de website aan te kunnen passen aan het apparaat waar u mee werkt. We verwerken uw naam, telefoonnummer, email adres en eventueel bezochte pagina’s op oakandmorrow.com om adequaat te kunnen reageren op een verzoek tot contact, of om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich inschrijft.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Oak & Morrow neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Wél gebruiken we een geautomatiseerd systeem dat op basis van de pagina waarop u een contactverzoek indient, de juiste persoon een melding stuurt om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Zo kunnen we zorgen dat degene die u voldoet aan uw contactverzoek, u alles kan vertellen over het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent.

Hoe lang bewaart Oak & Morrow persoonsgegevens?

Oak & Morrow bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Met wie deelt Oak & Morrow persoonsgegevens?

Oak & Morrow verkoopt onder geen beding uw persoonsgegevens aan derden. We verstrekken gegevens uitsluitend wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een tussen u en Oak & Morrow gesloten overeenkomst, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die uw gegevens in opdracht van Oak & Morrow verwerken hebben met ons een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oak & Morrow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het laatste octet van uw IP-adres wordt geanonimiseerd, we delen ook geen gegevens met andere diensten van Google.

Cookies / vergelijkbare technieken die Oak & Morrow op oakandmorrow.com gebruikt.

Oak & Morrow gebruikt zowel analytische als tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website, nadat u uw toestemming hiervoor heeft gegeven, wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren.

De gegevens die hierdoor beschikbaar worden (bijvoorbeeld het aantal keren dat onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest bezocht worden), worden volledig geanonimiseerd. Daarnaast gebruiken we cookies wanneer u een contactverzoek indient of uzelf inschrijft voor onze nieuwsbrieven. We gebruiken deze cookie om de pagina’s die u bezoekt op oakandmorrow.com te kunnen koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat we u op een relevante en adequate wijze kunnen bedienen. Een voorbeeld hiervan is dat degene die uw contactverzoek inwilligt, ook daadwerkelijk degene is die betrokken is bij het project of onderwerp waar u meer over wilt weten.

Cookies ten behoeve van het analyseren van algemene trends op onze websites worden altijd geplaatst. Deze zijn benodigd voor een goed werkende website. Voor de cookies van ons contactsysteem geldt dat deze pas worden geplaatst nadat u hiertoe toestemming heeft gegeven via de privacy-melding die wordt getoond op oakandmorrow.com. Heeft u deze toestemming reeds verleend en wilt u deze intrekken? Klik dan hier.

Minderjarigen

Indien u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oak & Morrow. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in digitale vorm naar u of een door u gespecificeerde organisatie. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, uw bezwaar of intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar hello@oakandmorrow.com.

Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, vindt u onderaan ieder bericht, inclusief de initiële bevestigingsmail, een link om uit te schrijven, evenals een link om uw gegevens aan te passen. Heeft u geen van deze emails bewaard, dan kunt u een passend verzoek indienen zoals dat hierboven gespecificeerd, of wachten op een volgende nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk degene bent die het verzoek indient tot inzage van uw gegevens, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken. Indien u vragen of zelfs vermoed dat uw gegevens onterecht gebruikt dan wel misbruikt zijn, laat het ons dan weten via hello@oakandmorrow.com. Mochten we er dan samen niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Oak & Morrow de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt.

Oak & Morrow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hello@oakandmorrow.com.

Contactgegevens:

Oak & Morrow is gevestigd aan de Westewagenstraat 60, 3011AT te Rotterdam. U kunt ons tevens bereiken via hello@oakandmorrow.com of door te bellen naar +31 10 846 6385.

Laatste wijziging: 25 mei 2018.

We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Daarom vragen we je akkoord te gaan met ons privacy beleid.

Ik ga akkoord